Xin ý kiến góp ý qua các báo điện tử, cổng thông tin điện tử….

Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 3275/KH-BTC ngày 19/9/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương; Thể lệ số 3364/TL-BTC ngày 27/9/2019 của Ban tổ chức cuộc thi sáng tác công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương.

Thực hiện quyết định số 3389/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Ban tổ chức cuộc thi sáng tác công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương về việc trao giải thưởng cuộc thi sáng tác mẫu công trình biểu tượng tỉnh Hải Dương...

Xem thêm »

DANH SÁCH MẪU BIỂU TƯỢNG XIN Ý KIẾN GÓP Ý

SẮP XẾP THEO THỨ TỰ TĂNG CỦA MÃ SỐ BIỂU TƯỢNG, ẤN VÀO ẢNH ĐỂ XEM CHI TIẾT VÀ Ý TƯỞNG CỦA BIỂU TƯỢNG

MBT 03

MBT 03

MBT 12

MBT 12

MBT 25

MBT 25

MBT 26

MBT 26

 
 
Số lượt nhất trí: lượt, Góp ý lượt